Trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức ngoại khóa “Hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022 ”  

Căn cứ theo công văn số 3359/KH-SGDĐT 23/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, công văn số 1385/ PGD&ĐT về việc tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS . Sáng nay, ngày 05/12/2022, Trường THCS Lê...

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Mới nhất