Thông tin thành viên
Họ và tên: Lê Bích Ngọc
Email: thcs.lhp.lbngoc@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Lê Hồng Phong
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 376       Đã duyệt: 375       Tổng điểm: 1.096

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê