Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Phương Anh
Email: thcs.lhp.npanh@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Lê Hồng Phong
Chức vụ: Tổ phó
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 40       Đã duyệt: 36       Tổng điểm: 38

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê