Thông tin về CBGV


   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

 

 

THÔNG TIN CBGV TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                                              

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CBGV TRƯỜNG          

 NĂM HỌC 2012 -2013

 

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Phương Chinh

1960

1980

Hiệu trưởng

 

2

Trần Thị Dung

1978

1999

Hiệu Phó

ĐH

 

3

Nguyễn Văn Thuyến

1958

1978

TT CM

 

4

Trịnh Quỳnh Chi

1980

2005

TT CM

 

5

Nguyễn Thị Hường

1977

1998

CTCĐ

 

6

Nguyễn Thị Dinh

1961

1983

Giáo viên

 

7

Nguyễn Thị Chinh

1976

19

Giáo viên

ĐH

 

8 Đặng Thị Thanh Quyên

1977

19

Giáo viên

ĐH

 

9

Nguyễn thị Phương

1987

2012

Giáo viên

 

10

Nguyễn Minh Thoan

1958

1979

Giáo viên

 

11

Hoàng Thị Cẩm Thuỷ

1980

2004

TP CM

 

12

Đàm Quang Cường

1978

2006

Giáo viên

 

13

Nguyễn Văn Lễ

1958

1980

Giáo viên

 

14

Bùi Thị Đạt

1961

1998

Giáo viên

 

15

Tăng Thị Thu Hường

1978

2009

Giáo viên

ĐH

 

16

Nguyễn Thị Hằng Mơ

1980

2007

TP CM

ĐH

 

17

Trịnh Thị Thuỳ

1985

2011

Giáo viên

 

18

Nguyễn Phương Anh

1984

2009

BT CĐ

 

19

Lê Thị Phương

1961

1981

Giáo viên

 

20

Đỗ Văn Duy

1979

2002

Giáo viên

ĐH

 

21

Nguyễn Thị Hoa

1986

2007

TPT

 

22

Trần Thị Hạnh

1992

 2014

 Giáo viên

 

Hợp đồng

23

 Lê Thị Tuyết

1987

 2014

 Giáo viên  

Hợp đồng

24

 Lương Thị Lệ Trang

1992

 2014

 Giáo Viên


Hợp đồng

25

 Bùi Anh Tuấn
 1992  2014  Giáo viên  

Hợp đồng

26

 Hà Thế Dương
 1984  2014  Giáo viên  

Hợp đồng

27

Lương Thị Ly
 1976  2014  Giáo Viên  

Hợp đồng